MAYDAY MATEMATIK

KNÆK DE SVÆRESTE MATEMATIKNØDDER
GENNEM GRUNDIGE OG FORSTÅELIGE FORKLARINGER.
Lær af løse ligninger med uddybende forklaringer og tre eksempler.
Gennemgang af målestoksforhold til elever i folkeskolen.
Gennemgang af rentesregning til folkeskole- og gymnasieelever.
Gennemgang af Pythagoras’ læresætning om hvordan at man kan finde længden af en side i en retvinklet trekant.
Gennemgang af regning med valuta henvendt til folkeskoleelever.
Lær at plusse, minusse, gange og dividere med brøker.

KOSMOS er en gratis service fra

Scroll til toppen