top of page

MAYDAY MATEMATIK

KNÆK DE SVÆRESTE MATEMATIKNØDDER

GENNEM GRUNDIGE OG FORSTÅELIGE FORKLARINGER.

Lær af løse ligninger med uddybende forklaringer og tre eksempler.

Gennemgang af målestoksforhold til elever i folkeskolen.

Gennemgang af rentesregning til folkeskole- og gymnasieelever.

Gennemgang af Pythagoras' læresætning om hvordan at man kan finde længden af en side i en retvinklet trekant.

Gennemgang af regning med valuta henvendt til folkeskoleelever.

Lær at plusse, minusse, gange og dividere med brøker.

bottom of page