top of page

En tværfaglig undervisningspakke

med bygning, design og brug af skaterampe.

Inkluderer følgende folkeskole-fag:

Håndværk & design, motion & bevægelse, matematik, billedkunst.

Ud Over Rampen-projektet er støttet af

bottom of page